Флоренс Касумба
The Lion King / Цар Лъв (2019)

The Lion King / Цар Лъв (2019)

The Lion King / Цар Лъв (2019)

The King has Returned.

Лъвската скала – символ на царственост и благородно потекло. Дали малкият Симба ще поеме царския трон на баща си – уважавания от всички Муфаса и дали завистта и злобата в разочарования Скар ще победят пред справедливостта и естествения кръговрат на живота.